Reitbuch

Landhotel und Reiterhof Schumann

« visszatovább »

Hétfő, 20.05.

11:00 - 11:45
Ausritt (Schritt-Trab-Galopp)
14:00 - 14:20
Longe
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
15:00 - 15:45
Galoppergruppe
15:30 - 15:50
Longe
16:00 - 16:30
Zweier
16:30 - 17:00
Zweier
17:00 - 17:30
Zweier

Kedd, 21.05.

14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:45
Trabergruppe
17:00 - 17:45
Galoppergruppe

Szerda, 22.05.

14:00 - 14:30
Zweier
14:30 - 14:50
Longe
16:00 - 16:45
Galoppergruppe
17:00 - 17:20
Longe

Csütörtök, 23.05.

14:00 - 14:20
Longe
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
16:30 - 17:15
Galoppergruppe

Péntek, 24.05.

11:00 - 11:30
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Zweier
15:00 - 15:45
Trabergruppe
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel

Szombat, 25.05.

09:00 - 17:00
Tageskind
09:30 - 10:00
Einzel
10:00 - 10:30
Einzel
10:00 - 10:45
Trabergruppe
11:00 - 11:30
Zweier
11:00 - 11:45
Galoppergruppe
11:30 - 12:00
Einzel
13:00 - 17:00
Halbtageskind
14:00 - 14:20
Longe
14:00 - 14:30
Zweier
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
15:00 - 15:45
Anfängergruppe
15:30 - 16:15
Springen für Anfänger
16:00 - 16:45
Ausritt (Schritt-Trab-Galopp)

Vasárnap, 26.05.

09:00 - 17:00
Tageskind
10:00 - 10:30
Zweier
10:00 - 10:45
Trabergruppe
10:30 - 11:00
Zweier
11:00 - 11:45
Galoppergruppe
13:00 - 17:00
Halbtageskind
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 15:00
Ausritt (Schritt-Trab)
15:00 - 17:00
Ausritt 2h (Schritt-Trab-Galopp)
Hétfő, 20.05.
11:00 - 11:45
Ausritt (Schritt-Trab-Galopp)
14:00 - 14:20
Longe
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
15:00 - 15:45
Galoppergruppe
15:30 - 15:50
Longe
16:00 - 16:30
Zweier
16:30 - 17:00
Zweier
17:00 - 17:30
Zweier
Kedd, 21.05.
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:45
Trabergruppe
17:00 - 17:45
Galoppergruppe
Szerda, 22.05.
14:00 - 14:30
Zweier
14:30 - 14:50
Longe
16:00 - 16:45
Galoppergruppe
17:00 - 17:20
Longe
Csütörtök, 23.05.
14:00 - 14:20
Longe
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
16:30 - 17:15
Galoppergruppe
Péntek, 24.05.
11:00 - 11:30
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Zweier
15:00 - 15:45
Trabergruppe
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
Szombat, 25.05.
09:00 - 17:00
Tageskind
09:30 - 10:00
Einzel
10:00 - 10:30
Einzel
10:00 - 10:45
Trabergruppe
11:00 - 11:30
Zweier
11:00 - 11:45
Galoppergruppe
11:30 - 12:00
Einzel
13:00 - 17:00
Halbtageskind
14:00 - 14:20
Longe
14:00 - 14:30
Zweier
14:30 - 14:50
Longe
15:00 - 15:20
Longe
15:00 - 15:45
Anfängergruppe
15:30 - 16:15
Springen für Anfänger
16:00 - 16:45
Ausritt (Schritt-Trab-Galopp)
Vasárnap, 26.05.
09:00 - 17:00
Tageskind
10:00 - 10:30
Zweier
10:00 - 10:45
Trabergruppe
10:30 - 11:00
Zweier
11:00 - 11:45
Galoppergruppe
13:00 - 17:00
Halbtageskind
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 15:00
Ausritt (Schritt-Trab)
15:00 - 17:00
Ausritt 2h (Schritt-Trab-Galopp)